wiceprefekt

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W październiku 1773 r. zatrudnił Załuski w Bibliotece na stanowisku wiceprefekta przy Janockim eks-jezuitę ks. Jerzego Koźmińskiego. Była to już ostatnia jego decyzja w sprawie Biblioteki. 7 I 1774 r. Józef Andrzej Załuski zmarł w Warszawie. W pięć dni później uchwałą Sejmu, przy poparciu króla Stanisława Augusta, Komisja Edukacji Narodowej przejęła zarząd nad Biblioteką, a administrację jej zleciła Ignacemu Potockiemu, pisarzowi W. Ks. Litewskiego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Stankiewicz, Witold (red.) 1984. 50 lat Biblioteki Narodowej Warszawa 1928-1978, Warszawa : Biblioteka Narodowa
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.