wiceprotektor

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Sprawy gospodarki tych obozów wyłączył Himmler już w grudniu 1939 r. spod kompetencji RSHA. Celem utworzenia nowego ośrodka była w znacznej mierze chęć przeciwstawienia RSHA równorzędnego konkurencyjnego partnera w aparacie SS, a Heydrichowi rywala w osobie Pohla. Niemniej jednak sukcesy Heydricha w Protektoracie zaskoczyły Bormanna i Himmlera, ożywiając ich obawy 52. Heydrich jako wiceprotektor Czech i Moraw uzyskał możność bezpośredniego kontaktowania się z Hitlerem bez pośrednictwa Himmlera, co podsycało obawy zawistnego Reichsfiihrera SS i Bormanna. Himmler zaczął intrygować przeciw Hey...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Cygański, Mirosław 1978. SS w ruchu narodowosocjalistycznym i w III Rzeszy 1925-1945, Poznań : Instytut Zachodni
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.