wiceprowincja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) kongregacja prokuratorów. Zbiera się ona obowiązkowo w 4 lata po kongregacji generalnej, a później już regularnie co 3 lata. Tworzą ją: generał, jego asystenci oraz prokuratorzy, czyli delegaci (po dwóch z każdej prowincji, po jednym z wiceprowincji) wybrani przez kongregacje 196...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kłoczowski, Jerzy 1987. Od pustelni do wspólnoty. Grupy zakonne w wielkich religiach świata, Warszawa : Czytelnik
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.