wideokinowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Sprzęt wideo w klubach i domach kultury wykorzystywany jest obecnie w raczej prymitywny sposób, służy bowiem najczęściej zwykłemu odtwarzaniu mniej lub bardziej przypadkowo uzyskanych kaset — a więc używany jest dla potrzeb wideokinowych. Pracownicy upowszechniania kultury nie są właściwie przeszkoleni ani w obsłudze aparatury, ani w metodach posłużenia się nią dla osiągnięcia szerzej pomyślanych celów. Dotyczy to zwłaszcza użytkowania kamer wideo, które w wielu przypadkach nie są wykorzystywane i po prostu bezproduktywnie zalegają w klubowych szafach. Dzieje się tak z oczywistą szkodą dla środowisk, które zainwestowały niemałe środki materialne w zakup nie używanego sprzętu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ZPras - Zeszyty Prasoznawcze (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.