wideoklub

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nych warunków technicznych (m. in. produkcja krajowego magnetowidu kasetowego i wideokaset), a także uruchomienie w możliwie krótkim czasie wideoklubów — osiedlowych, wiejskich i szkolnych”. Zwrócono uwagę na ważną rolę telewizji w kształtowaniu i upowszechnianiu twórczo^ ści filmowej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ZPras - Zeszyty Prasoznawcze (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.