wideopłyta

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Istnieją tam biblioteki telewizyjne (np. Great Plains National Library) kompletujące nagrania magnetowidowe z najrozmaitszych dziedzin, przeznaczone do udostępniania instytucjom zajmującym się nauczaniem. Podobne możliwości stwarza wideopłyta (płyta telewizyjna) i TV holograficzna. Wymienione wyżej systemy stosowane są w Polsce na razie w bardzo wąskim zakresie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Wojciechowski, Kazimierz (red.) 1986. Encyklopedia oświaty i kultury dorosłych, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.