wielko-rosyjski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) cerkiewnych. Otóż ów „Zjazd” który w najmniejszym stopniu nie można nazwać zjazdem reprezentującym ani wiernych, ani ich pasterzy, bo wbrew tradycji i zwyczajom nie był obierany, ani przez ludność, ani przez duchowieństwo, był zjazdem zaproszonych osobiście przez Synod poszczególnych osób i zaproszonych jedynie pod kątem widzenia prawomyślności w stosunku do idei wielko-rosyjskiej. Przeważnie też składał się ze zwolenników wybitnie politycznej organizacji rosyjskiej RNO (Rossijskaho Narodnaho Objedinienija) *)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SNarod - Sprawy Narodowościowe (War­sza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.