wielołańcuchowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) infekcja 27 interferencja wirusów 82 — —, mechanizm 83 interferon 83 —, induktory 84 —, komórki wytwarzające 84 —, mechanizm działania 85 —, struktura 84 —, zastosowanie 86 izoprzeciwciała 152 — anty A 154 — anty B 154 Jerńego hipoteza powstawania przeciwciała 245 karłowatości choroba 391 KDO (2-keto-3-dezoksyoktan 140 koagulaza 41 — wolna 41 — związana 41 kolagen 147 kołagenaza 42 koloid CA, tarczycy 415 komórki odpornościowe 346 komórkowa odporność (nadwrażliwość) 345 konglutynacji odczyn 110 — — bezpośredni 110 — —, test absorpcji 110 konglutyniny 109 konsumpcja antyglobulin 306 kontaktowe zapalenie skóry 359 kopolimery polipeptydów 129 — —, ciężar cząsteczkowy 129 — —, homopolimery 129 — —, immunogenność 130 — —, synteza 129 — —, wielołańcuchowe 131 Kupfera komórki 66 kwasy nukleinowe 132 — —, przeciwciała przeciw 132...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Zabłocki, Bernard 1973. Podstawy współczesnej immunobiologii, wyd. 2, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.