wieloładunkowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Dla promieniowania X i gamma oraz dla promieniowania beta powyżej 30 keV współczynnik jakości jest równy przeto jedności (QF = 1); dla protonów o energiach do 10 MeV oraz dla cząstek alfa (QF) = 10, a dla ciężkich jąder odrzutu i jonów wieloładunkowych (QF) = 20. Dla neutronów, a więc dla cząstek pośrednio jonizujących, wartość tego współczynnika waha się od 2,5 (neutrony o energii 5 keV) do 10,5 (neutrony o energii 1 MeV); dla neutronów termicznych (QF) = 3...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Piątkowski, Adam, Scharf, Waldemar 1972. Aparatura radiometryczna w medycynie i biologii, Warszawa : PZWL
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.