wielołokciowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Pan hrabia Aleksander z Wilanowa takoż dodał, że nawet wielołokciowa pisanina w Gazecie Warszawskiej nie na wiele się przyda. Cesarz Francuzów dobrych rad polskich wcale pod uwagę nie weźmie. Okazało się, że hrabia Aleksander miał słuszność. Niezwyciężony bohater, bo tak wszyscy przezywają w Warszawie cesarza Francuzów, nawet okiem nie rzucił na memoriały, przedłożone mu przez Komisję Rządzącą. Cóż dopiero mówić o artykułach w Gazecie!...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Muszyńska-Hoffmannowa, Hanna 1968. Pucharek ze srebra, Warszawa : Pax
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.