wielołopatkowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) chłodniczego. Na górnej stożkowej dennicy znajduje się właz, termometr, wziernik do oświetlania wnętrza tanku, rura wlewowa z króćcem, turbina do płynów myjących oraz mieszadło wielołopatkowe lub ramowe. Tank osadzony jest na nogach o regulowanej wysokości. Nowoczesne t.d.d.ś. mają urządzenia do automatycznego regulowania temp. oraz oznaczania kwasowości produktów...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Banecki, Henryk et al. 1978. Encyklopedia techniki. Przemysł spożywczy, Warszawa : WNT
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.