wielołuk

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) mają glify, węgary boczne wycięte skośnie, a nie prostopadle do lica muru. Bywają rozglifienia jednostronne, od wewnątrz, i dwustronne, od wewnątrz i od zewnątrz. Obok okien zamkniętych łukiem okrągłym, pełnym, bywają okna wybiegające w łuk ostry (czego znów nie należy uważać za symptom gotyku), okna zakończone trójłukiem koniczynowym i wielołukiem w formie wachlarza. Te formy są właściwe późnemu, dekoracyjnemu okresowi romanizmu. Okna - zwłaszcza v w wieżach - występują nieraz w grupach, po dwa, trzy i więcej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bochnak, Adam 1973. Historia sztuki średniowiecznej, wyd. 3, Warszawa ; Kraków : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.