wielobramowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 3.5.* ANALIZA STANU UKŁADÓW O DWU LUB WIĘCEJ RODZAJACH ENERGII Wiele urządzeń elektrycznych, np. przetworniki wielkości mechanicznych na elektryczne, zawierają części zarówno mechaniczne jak i elektryczne: mówimy, że są wielobramowe (lub: wielowejściowe), przy czym bramą (wejściem) nazywamy miejsce rozpatrywanego układu elektromechanicznego, w którym energia mechaniczna lub elektryczna może być dostarczana lub odbierana. O bramach zakładamy, że można je traktować zerowymiarowo — mówimy wówczas, że rozpatrywany układ składa się z elementów skupionych. Część elektryczna urządzenia magazynuje energię na...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Ławrynowicz, Julian 1977. Rachunek wariacyjny ze wstępem do programowania matematycznego, Warszawa : WNT
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.