wielokulturowość

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Prezesem SPK w Kanadzie został wybrany p. Jan Kot. Na zjeździe tym zakończyła się walka z największym i najsilniejszym Kołem Nr 20 w Toronto, które było w zdecydowanej opozycji wobec dotychczasowego prezesa Teodora Barankiewicza i jego polityki. Dzięki — jak twierdzą — interwencji Londynu doprowadzono do kompromisu. B W skład 100-osobowej Komisji Doradczej do Spraw Wielokulturowości weszli z grupy polskiej następujący nowomianowani członkowie: w prowincji Ontario — Ted Glista, prezes Związku Polaków w Kanadzie, adw. Edward Orzeł z Hamiltonu, Hania Fedorowicz, studentka uniwersytetu w Toronto, b. redaktorka pisma młodzieżowego Echo, współzałożycielka teatru studenckiego „Arabeska”. Wszyscy troje są urodzeni i wychowani w Kanadzie. Prezes Glista został jednocześnie mia...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.