wielokursowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) niem furkacji w cyklu systematycznym. W związku z tą furkacją przewidzieć by należało lekcje wspólne dla kilku kierunków w tej samej sali i lekcje osobne, specjalistyczne, dla kierunków fakultatywnych, co częściowo zbliżałoby system pracy szkolnej do angielskiego systemu comprehenswe school (tzw. szkoła kompletna, multilateralna czy wielokierunkowa lub wielokursowa)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
KPed - Kwartalnik Pedagogiczny (Warsza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.