wielokwantowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Einsteina (—► statystyka fizyczna). Wynikające z tego osobliwe właściwości ś. polegają m.in. na tym, że fotony mają tendencję do łączenia się w grupy, co prowadzi do zjawisk wielokwantowej absorpcji. Cechy rozpatrywanego statystycznie układu fotonów zależą zarówno od długości odpowiadającej im fali, jak i od ich „upakowania” (tzn. liczby fotonów odpowiadających tej samej długości fali). Ze wzrostem „upakowania” nasilają się właściwości falowe ś. (np. —► spójność), co szczególnie wyraźnie występuje w przypadku ś. lasera...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.