wielokwaterowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Mam wrażenie, że podobnem kryterjum mogłyby się stać specyficzne elementy koncepcji i kompozycji, występujące naogół regularnie w naszem malarstwie późnogotyckiem, a mimo wszystko, nie ujawnione jako »prawo serji« na Zachodzie. O ile wyłączymy z naszych rozważań kilka, czy też kilkanaście reprezentacyjnych, wielokwaterowych tryptyków, wykonywanych dla większych miast, a skierujemy swą uwagę na gros dzieł stojących poza ich obrębem, stwierdzimy wówczas łatwo, już w charakterze pierwszej przesłanki, znamienną dla naszego malarstwa niechęć do przedstawień wielofigurowych, powiązanych w grupy rodzajowe. Stereotypową redak...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ŻSztuk - Życie Sztuki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.