wielolekowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) we nie było wystarczające. Następnie stosowano odmę otrzewną w przypadkach: 1) przede wszystkim niepowodzeń leczenia przeciwprątkowego, przy zmianach rozległych, zwłaszcza obustronnych, gdzie leczenie chirurgiczne nie wchodziło w ogóle w grę; 2) jako przygotowanie do zabiegów operacyjnych, dla uzyskania cofnięcia się zmian albo drugostronnych, albo położonych u podstawy płuca; 3) wreszcie obecnie odma może mieć wskazania w przypadkach rozpaczliwych, w których leczenie przeciwprątkowe nie może być stosowane ze względu na działanie uboczne, toksyczność, wielolekowe uczulenie lub w przypadkach oporności prątków na wszystkie leki przeciwprątkowe...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Jaroszewicz, Wiwa (red.) 1967. Współczesne leczenie gruźlicy płuc. Praca zbiorowa, wyd. 2 popraw. i uzup., Warszawa : PZWL
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.