wieloleksemowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Abstrahuję w tej chwili od faktu, że między elementami zbioru predykatów i elementami zbioru leksemów autosemantyczny eh danego języka nie ma jedno-jednoznacznego przyporządkowania: oba zbiory są otwarte, istnieją predykaty o wykładniku wieloleksemowym, istnieją predykaty o wielu wykładnikach leksykalnych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Safarewicz, Jan et al. (red.) 1979. Opuscula polono-slavica, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.