wieloletność

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) dań itp. Wyjątki te znane są we wszystkich usta woda wstwach, wskazują one bardzo wyraźnie konieczność wprowadzenia nowych zasad zmierzających do przejścia w zakresie gospodarki budżetowej od zasady roczności do zasady wieloletności. Zgodność planowania gospodarczego z planowaniem finansowym tylko tą drogą może być w pełni zrealizowana...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Gajl, Natalia 1980. Finanse i prawo finansowe, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.