wielolicznie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) zniszczyli go w tym czasie. Przybycie do stolicy wojsk związkowych spowodowało do rozkazu 5. stawiania piątego z kolei mostu. Znękane miasto ustawicznymi nadzwyczajnymi wydatkami na utrzymywanie tylu wojsk stron wojujących, tyloma potrzebami co do mostu wielolicznie budowanego i znów niszczonego, tym razem, chcąc się przynajmniej uwolnić od takiego ogromu wydatków, upoważniło prezydenta ówczesnego do wejścia w akord z kapitanem przeznaczonym do tej budowy w ten sposób, iz tenże, ogółowo dostawszy 200 talarów bitych, może titulo gratuito, miał uwolnić miasto od tego wielkiego wydatku. Ulga ta jednak była chwi...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
RWarsz - Rocznik Warszawski (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.