wielolingwizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Cztery kolejne opracowania dotyczą zagadnień fonetycznych: T. M. Sudnik, Wstępne materiały do charakterystyki systemów fonologicznych polskich gwar na Białorusi i Litwie; A. M. Kuzniecova, O typie fonetycznych realizacji szeregu spółgłosek syczących i szumiących w warunkach wielolingwizmu (na materiale dwu polskich gwar na terytorium ZSEE); N. E. Ananieva, Niektóre właściwości polskiej gwary wsi Majśegala w okręgu wileńskim w Litewskiej SEE; Y. N. Cekman, Wieś Ozierki — język i ludzie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Polonica - Polonica (Wrocław)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.