wielolistny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Powierzchnia Riemanna: a) dla funkcji logz; b) dla funkcji J z noległych płaszczyzn (rys. a), numerując je liczbami..., —2, —1, 0, 1, 2,..., odrzuca się z nich punkty 0 i oo i łączy górny brzeg rozcięcia każdej z nich z dolnym brzegiem rozcięcia następnej tak, aby punkty brzegowe o tych samych współrzędnych tworzyły jeden punkt; otrzymuje się w ten sposób nieskończenie wielolistną powierzchnię, złożoną z płaszczyzn (liści), która przedstawia właśnie p.R. pełnej funkcji analitycznej logz...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.