wielomandatowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W związku z tym z.p. znaleźć może zastosowanie tylko w okręgach wielomandatowych i przy istnieniu kilku list kandydatów reprezentujących z reguły różne partie polityczne. W warunkach istnienia systemu wielopartyjnego w państwie burżuazyjnym z.p. jest bardziej demokratyczna i sprawiedliwa niż zasada —> większości (supl.)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.