wielomiesięczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) miejsce w sierpniu 1863 r.) nie mówiąc o zbrojnych gromadach, obozujących w lasach Żmudzi, w ostępach i kniejach litewskich — nie mówiąc o zbrojących się, usztyftowanych i wciąż w pogotowiu będących oddziałach wschodniej Galicyi, na Wołyń przeznaczonych — , niemałą zdawały się być rękojmią, iż wyniki walki pomyślnemi się staną. Nie liczba wytwarzała podwalinę nadziei, bo liczba, zaiste, maluczką była w stosunku do sił nieprzyjacielskich, lecz samo wielomiesięczne trwanie powstania, wobec ciężkich warunków, samo poddawanie się kraju władzy tajemnej Rządu Narodowego i zainte...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Dubiecki, Maryan 1907. Romuald Traugutt i jego dyktatura podczas powstania styczniowego 1863-1864, wyd. drugie powiększ., Kraków : G. Gebethner i Sp.
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.