wieloodłamowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) b) liczne złamania kości miednicy, połączone z rozerwaniem pęcherza moczowego, podbiegnięciami krwawymi w tkankach otaczających oraz niewielkim krwiakiem pozaotrzewnowym; c) rozległą ranę dartą podudzia prawego, krwią podbiegniętą, połączoną z kilkoma wieloodłamowymi złamaniami kości; d) liczne, różnego kształtu otarcia naskórka krwią podbiegnięte i nie podbiegnięte oraz podbiegnięcia krwawe na całym ciele...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Popielski, Bolesław 1968. Medycyna i prawo, wyd. drugie, rozszerz. i zmien., Warszawa : PZWL
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.