wielowarsztatowiec

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Treść: Z przemówienia tow. Wiesława na XXVII Kongresie PPS we Wrocławiu; Z przemówienia tow. Wiesława na pierwszej naradzie przodowników pracy; Z przemówienia tow. Wiesława na październikowym plenum KC PPR; Szyr Eugeniusz: Z przemówienia. . . na naradzie wielowarsztatowców przemysłu włókienniczego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Smosarski, Ludomir 1976. Materiały do bibliografii publikacji Polskiej Partii Robotniczej 1942 - 1948, Warszawa : Centralne Archiwum KC PZPR
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.