wiersz-dziesiętnik

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wiersz ma numer 90, jest wierszem-dziesiętnikiem, podobnie jak końcowy (setny) ..Do Walentego Pomiana Z”, jak osiemdziesiąty: „Wielkie słowa”, siedemdziesiąty: „ Laur dojrzały”, sześćdziesiąty: „Język-ojczysty”, trzydziesty: „Fatum”. Wydaje się, że „dziesiętnikami” są wiersze szczególnie dla Norwida...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Puzynina, Jadwiga 1990. Słowo Norwida, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.