wiersz-poetyka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Powróćmy jednak do uproszczonego z natury rzeczy podziału na dwa gatunki, by wyraźniej nakreślić kilka wniosków. W wierszu-poetyce i wierszu-refleksji miara rytmiczna przekładu nie powinna być szybsza od myśli samej — i nie sądzę, by można tu było sobie pozwolić na jakiekolwiek odstępstwa od układu rytmicznego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Pollak, Seweryn (red.) 1975. Przekład artystyczny. O sztuce tłumaczenia. Księga druga. Praca zbiorowa, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.