witalno-egoistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) co czasowe — to, co ponadczasowe i istotne. Jeżeli człowiek ma się znaleźć w filozoficznej sytuacji poznawczej, pożądany tu jest rodzaj duchowego zwrotu (Umkehre), metamorfoza; ten zwrot (metamorfoza) równoznaczny jest z odwróceniem się od jego własnej nieistotności jaźni i oznacza zwrot ku istotności jaźni. Bez zerwania z cechującą człowieka mniej lub bardziej witalno-egoistyczną postawą, którą niesie z sobą dzień powszedni, nie jest możliwe znalezienie się w filozoficznej sytuacji poznawczej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Wust, Peter 1995. Niepewność i ryzyko, przeł. K. Toeplitz, Warszawa : Wyd. Nauk. PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.