wizyta-pielgrzymka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Sanok 617/52 WÓJCIK WJIESŁAW] AJLEKSANDER]: Góry w programie wizyty-pielgrzymki Jana Pawła II w Polsce. „Wierchy" — Warszawa [i inne] 48:1979 [wyd. 1981] s. 201, fot.: Papież Jan Paweł II w Nowym Targu 8 czerwca 1979 r. 618/52 WRZESIEŃ IRENEUSZ: Nowosądecki sejmik kulturalny twórczości regionalnej dzieci i młodzieży...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Syga, Teofil 1957. Woda z Niemna, Warszwa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.