wkalkulować

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ciężaru danin publicznych. Ta okoliczność wpłynie na podniesienie robocizny, ale obciąży pośrednio nakładcę, bo ten nie będzie mógł najczęściej, z uwagi na konkurencję bądź to przemysłu fabrycznego, bądź produkcji rzemieślniczej, wkalkulować tego do ceny sprzedażnej towaru. Sprawa wydania oficjalnych książeczek obrachunkowych nie jest znowu taka trudna, tym bardziej, że można to obłożyć nawet jakąś drobną opłatą, któraby rekompensowała faktyczne koszty tej manipulacji. Ten ciężar chałupnicy nawet chętnie poniosą, bo z drugiej strony fakt posiadania takiej książeczki byłby legitymacją do szukania opieki u powołanych do tego władz...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Ehrenberg, Zbigniew 1938. Istota  ustrój  granice gospodarcze i społeczne rzemiosła, Warszawa : Izba Rzemieślnicza
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownik

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.