wmanipulować

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Autor woli jednak pozostać optymistą. Nie wydaje się, aby tak łatwo można było wmanipulować w świadomość młodej zachodnioniemieckiej generacji treść pamiętników Alberta Speera, zwłaszcza zaś jego mocno spóźnione, choć wcale nie tak zasadnicze, krytyczne wobec hitleryzmu rozmyślania. Nie wydaje się rów...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Szewczyk, Wilhelm 1977. Zbliżenia i refleksje, Warszawa : Wyd. MON
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownik

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.