wodniakowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Do cieczy tych należą; przesięki otrzewne i osierdne oraz ciecz wodniakowa. Ciecze te, zawierające fibrynogen i nie krzepnące samorzutnie, krzepną po dodaniu krwi odwłóknionej albo surowicy. Krew odwłókniona i surowica muszą przeto zawierać jakiś czynnik, wywołujący krzepnięcie cieczy, zawierających fibrynogen. Czynnik ten nazywamy fermentem. Strąciwszy mocnym...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Arthus, Maurice 1922. Podstawy chemji fizjologicznej, przeł. M. Dominikiewicz, Warszawa : Trzaska, Evert i Michalski
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.