wodniczkowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Upośledzenie rozwoju krwinek czerwonych oraz zaburzenia dojrzewania i wytwarzania krwinek białych obserwuje się częściej w wysiękowych postaciach gruźlicy. W ciężkich, toksycznych postaciach gruźlicy płuc uwidaczniają się w mielogramie ziarnistości toksyczne granulocytów, zmiany wodniczkowe oraz zaburzenia dojrzewania jądra i cytoplazmy. W gruźlicy prosówkowej uszkodzony bywa również układ megakariocytowy. Opisano wiele przypadków gruźlicy prosówkowej, gruźlicy węzłów chłonnych, śledziony i wątroby ze zmniejszoną liczbą płytek, a nawet objawami ciężkiej skazy krwotocznej (wg 1), zależnej od uszkodzenia układu megakariocytowego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Aleksandrowicz, Julian, Lisiewicz, Jerzy 1966. Układ krwiotwórczy w chorobach zakaźnych, Warszawa : PZWL
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.