wodno-amoniakalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Do dezaktywacji stosuje się: — wodny (wodno-amoniakalny) roztwór zawierający 0,15—0,3% proszku dezaktywacyjnego SF; — czystą wodę lub wodne roztwory mydła; — rozpuszczalniki (dwuchloroetan, benzyna, nafta, oleje napędowe i inne)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Podręcznik 1971. Podręcznik dowódcy drużyny, Warszawa : Wyd. MON
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.