wodno-szlamowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W materiale morskim główny trzon stanowiły bakterie żyjące w środowisku wodno-szlamowym z udziałem około 86% masy, następnie plankton stanowiący około 13% i większe organizmy żywe w ilości około 1%. Nietrudno się domyślić, że był to materiał złożony głównie z białka i tłuszczów jako tworzywa, z którego narodziła się ropa naftowa i gaz ziemny, czyli — paliwa węglowodorowe...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Szpilewicz, Aleksander 1974. Surowce dla przyszłości. Paliwa i energia, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.