wojenno-inflacyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) na zasoby, co zmniejsza sferę jego zastosowania. Model ten może doprowadzić do zadowalających wyników prognostycznych tylko w takich warunkach, w których przyrost produkcji nie jest w sposób istotny limitowany przez zasoby. W odniesieniu do gospodarki kapitalistycznej oznacza to, że — na przykład — przy silnej koniunkturze wojenno-inflacyjnej, stosunkowo niskim bezrobociu i wysokim stopniu wykorzystania mocy produkcyjnych — posługiwać się tymi modelami można tylko z dużą ostrożnością...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bogdanow, O. S. et al. 1973. Prognozowanie gospodarki kapitalistycznej. Praca zbiorowa, przeł. J. Leszczyński, A. Rogucki, Warszawa : PWE
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.