wojnicki

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ski; podarował zakładowi im. Ossolińskich bibljotekę i zbrojownię przeworską; 7) 	Kazimierz, kompozytor (1813—71); pieśni; 8) Sebastjan, kasztelan wojnicki, starosta spiski (ok. 1536—1613); fundator klasztoru kamedulów na Bielanach pod Krakowem; 9) Stanisław, syn poprz., wojewoda krak. (1583-1649);...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
LI 1931. Lam, Stanisław (red.), Trzaski, Everta i Michalskiego Leksykon ilustrowany A-Z, Warszawa : Nakł. Księgarni Trzaski, Everta i Mi­chal­skiego
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.