wojowniczo-szowinistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wyższych oficerów pod wodzą gen. von Liitwitza. 13 marca zamachowcy, nie napotkawszy w pierwszej chwili oporu, zajęli Berlin i utworzyli rząd, na czele którego stanął Wolfgang Kapp, wysoki urzędnik pruski (od r. 1906—1920 generalny dyrektor ziemstw w Prusach Wschodnich), „Wszechniemiec”, który w r. 1917 założył wespół z admirałem Tirpitzem wojowniczo-szowinistyczną „Vaterlandspartei” („Partię Ojczyźnianą). Prezydent republiki weimarskiej Ebert oraz rząd Bauera uciekli do Stuttgartu, ale robotnicy niemieccy ogłosili strajk, który ogarnął całe państwo...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Mader, Julius 1961. Szara Ręka. Z genezy i kulis zachodnioniemieckiego wywiadu, Poznań : Wyd. Poznańskie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.