wojskowo-biurokratyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Partia pod kierownictwem Lenina i Stalina — w oparciu 0 klasę robotniczą, jednomyślnie popierającą generalną linię partii — rozbiła trockistów oraz inne antypartyjne grupy 1 frakcje, pobudziła masy pracujące do realizowania nowych zadań gospodarczych. Towarzysz Stalin demaskując wrogów socjalizmu — usiłujących wojskowo-biurokratycznymi metodami kierownictwa tłumić przejawiającą się w procesie pracy inicjatywę mas — mówił: „Aby zmobilizować milionowe rzesze klasy robotniczej do walki z ruiną gospodarczą, musi się wzmóc inicjatywę, świadomość i samodzielność twórczą szerokich mas... musi się wciągnąć miliony robotników do dzieła odro...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Jaroszewski, Tadeusz M. (red.) 1982. Słownik filozofii marksistowskiej, Warszawa : Wiedza Powszechna
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo