wojskowo-ekonomiczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wszystkie dane przytoczone są w większości z dzieła A. Holschego. Z wywodów autora można wysnuć wniosek, że wprowadzenie pruskiej organizacji miejskiej, a więc urzędników mianowanych i odwoływanych przez Kamery wojskowo-ekonomiczne, prowadziło do zapewnienia miastom porządku i przyczyniło się do ich poddźwignięcia z dotychczasowego upadku. A tymczasem miastom królewskim, którym sejm czteroletni zapewnił znaczne uprawnienia, odjęty został dotychczasowy samorząd...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kukułka, Józef (red.) 1991. Pokój w teorii i praktyce stosunków międzynarodowych, Warszawa : UW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo