wojskowo-feudalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Drakohrusia i in. Pożyteczne byłoby, aby na“, musiało być i było powiązane z rozpoza tymi, wymienionymi w tym artykule maitymi ruchami rozbójniczymi, choćby naw „Kuźnicy“ pracami, autor uwzględnił wet kierowanymi przez wielmożów-raubrittei inne, późniejsze prace uczonych marksistów rów Drakohrust również stwierdza istnievv zakresie dziejów buntów chłopskich i ru- nie rozmaitych grup zbójnickich kierowachów rewolucyjnych, a przede wszystkim pra- nycli przez sołtysów, kniaziów a nawet ce radzieckiego historyka Porszniewa, zawie- i panów. Element ten — jak go nazyrające doskonałą charakterystykę roli ruchów wa Drakohrust „wojskowo-feudalny“ — uprachłopskich od XIV do XVIII w. wiał często zwykły rozbój, „ale w miarę Autor poddaje krytyce dotychczasowe wzrostu antagonizmów klasowych ustępował idealistyczne ujęcie postaci zbójnika przez on miejsca kierunkowi o określonym obliczu historiografię burżuazyjną. Może zbyt oględ- społecznym“. Nie można więc kreślić tu żad...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.