wojskowo-interwencyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Nowy rodzaj polityki neokolonialnej bierze pod uwagę nieskuteczność środków wojskowo-interwencyjnych, zyskowność inwestycji kapitałowych w krajach rozwijających się oraz rosnące aspiracje społeczeństw tych krajów. Intensywna eksploatacja polega więc głównie na wywozie kapitałów z Europy Zachodniej, Ameryki Północnej czy Japonii do Afryki, Azji lub Ameryki Łacińskiej, zainwestowaniu ich tam, a następnie na transferze osiągniętych zysków do rozwiniętych krajów kapitalistycznych. Tworzy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
NowDrog - Nowe Drogi (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.