wojskowo-morski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Pozostałe pieczęcie tej grupy związane są z próbami władz narodowych stworzenia własnej floty. Był to projekt o charakterze raczej dyplomatycznym, niźli wojskowym, liczono bowiem na to, że pojawienie się polskiej bandery na okręcie, jeżeli zostanie oficjalnie uznane, pociągnie za sobą uznanie dyplomatyczne Polski powstańczej. Znane są - w literaturze przedmiotu - odciski dwóch trzyherbowych pieczęci odnośnych urzędów wojskowo-morskich. Obie wykonane były najwidoczniej przez pieczętarza niemieckiego. Jedna z napisem: ORGANIZACYA GŁÓWNA SIŁ NARODOWYCH MORSKICH (tabl. XXII, 4), druga z napisem: RZĄD NARODOWY. KOMMISS: ORGANIZ: JEN: MARY...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Sztakelberg, Jurij I. 1988. Pieczęcie powstańcze 1863-1864, przekł. W. Śliwowska, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.