wojskowo-pomocniczy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 1 Przejawy pewnej paniki zapanowały w środowisku niemieckim (nie tylko cywilnym, ale również wojskowym), gdy niemiecka Komenda Placu w Warszawie wydała 23 VII rozkaz ewakuacji z miasta kobiecych służb wojskowo-pomocniczych (Weibliche Wehrmachtsgefolge) (zob. Sprawozdanie końcowe L. Fischera z 20 XII 1944, opublikowane w tym tomie — dokument 374, a także dokument 2)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Rydz-Śmigły, Edward et al. 1989. Wrzesień 1939 w relacjach i wspomnieniach, Warszawa : Wyd. MON
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.