wojskowohistoryczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Mogłoby się wydawać, że liczne publikacje wojskowohistoryczne, pamiętniki polityków i dowódców, artykuły i szkice, jakie ukazały się dotychczas w kraju i na emigracji, dały już na nie wyczerpującą odpowiedź i wszechstronnie oświetliły źródła klęski. Niestety, wciąż jeszcze brak jest wyjaśnienia...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kozłowski, Eugeniusz 1974. Wojsko Polskie 1936-1939. Próby modernizacji i rozbudowy, wyd. 2, Warszawa : Wyd. MON
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo