wokalno-akustyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) A więc uznaje się, że na komunikację werbalną/crce to face składają się następujące elementy: ( 1 ) znaki wokalno-akustyczne należące do dwóch kategorii, czyli (1.1) materiał werbalny, tzn. fonologiczny, leksykalny i morfo-syntaktyczny, oraz (1.2) materiał parawerbalny, prozodyczny i wokalny: intonacja, pauzy, intensywność głosu, szybkość, właściwości wymowy, różne właściwości głosu; (2) znaki ciała, o charakterze niewerbalnym, wśród których można wyróżnić: (2.1) znaki „statyczne”, czyli...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
BPTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję­zy­ko­znawczego (Kraków / Wrocław / War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.