wolitywno-afektywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wyraźna w tych koncepcjach przewaga czynników zmysłowych (wyobraźnia) i wolitywno-afektywnych (sympatia) nad czysto intelektualnymi uwydatnia się może jeszcze bardziej u Jaspersa, zdaniem którego . [das] geschichtliche Individuum zeigt sich nur der Liebe..bo do poznania konkretnej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Swieżawski, Stefan 1966. Zagadnienie historii filozofii, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.