wschodnio-bizantyjski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 29 Weneckość attyki Sukiennic była od dawna podkreślana; między innymi Władysław L. Anczyc określał styl Sukiennic jako „wschodnio-bizantyjski” i stwierdzał, że ,.wiele ma podobieństwa do budowli weneckich. Widać stawiano go w czasach, kiedy Kraków miał częste stosunki z królową Adriatyku, pośrednicząc wschodnlo-zachodniemu handlowi”. W. L. Anczyc Sukiennice w Krakowie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Frycz, Jerzy 1975. Restauracja i konserwacja zabytków architektury w Polsce w latach 1795-1918, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.